In Nederland zijn - gelukkig! - vele liefhebbers actief bezig met het restaureren, berijden en genieten van klassieke motorfietsen, bromfietsen, scooters en rijwielen met hulpmotor: zij dragen daarmee in belangrijke mate bij tot het behoud van deze voertuigen.

Maar niet alleen het behoud van de voertuigen zelf is uit historisch oogpunt belangrijk, dat geldt ook voor de instructieboekjes, prijscouranten, folders en tijdschriften, boeken, foto's en dergelijke over en van deze voertuigen.

Deze documentatie is niet alleen van belang voor de eigenaren van historische voertuigen om deze voertuigen weer in hun originele toestand te brengen en te houden, maar ook als onderdeel van het Nederlands technisch-historisch erfgoed.

Veel van deze documentatie is echter in de loop der jaren verloren gegaan, weggegooid omdat het geen actuele waarde meer had. Daarmee is echter ook veel informatie verdwenen over de motorvoertuigen van 'toen' en hun plaats en belang in de ontwikkeling van Nederland in de twintigste eeuw.

De Stichting Historische Motor Documentatie, in 1992 opgericht door enkele belangstellenden in de motorvoertuighistorie, houdt zich bezig met het bijeenbrengen en behouden van alle documentatie op het gebied van historische voertuigen, in het bijzonder motorfietsen, bromfietsen, scooters, hulpmotoren en auto's.

Om de doelstellingen van de Stichting te bevorderen geeft zij een tweemaandelijks tijdschrift uit voor liefhebbers van klassieke motorfietsen, scooters, bromfietsen en hulpmotoren, Het MotorRijwiel.

De basis van het door de Stichting HMD beheerde archief bestaat uit de collecties van de oprichters en diverse schenkingen en beslaat inmiddels ruim 100 strekkende meter, maar aangezien de Stichting geheel op vrijwillige, onbetaalde basis functioneert en geen subsidie geniet, is de Stichting voor uitbreiding van het archief voornamelijk afhankelijk van donaties, schenkingen en bruiklenen.

Heeft u wellicht thuis nog dergelijk materiaal, waarvoor u geen bestemming weet? De Stichting HMD houdt zich er bijzonder voor aanbevolen!

Voor meer informatie over de Stichting kunt u zich wenden tot de
Stichting Historische Motor Documentatie
Postbus 61141
2506 AC Den Haag
tel: 070 - 365 08 60
fax: 070 - 427 46 71
e-mail: motorhmr@xs4all.nl

De Stichting Historische Motor Documentatie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 27140308